Disclaimer - Bedrijfuit.nl een initiatief van Verschoor Reizen

Disclaimer

Copyright © 2013 Bedrijfuit.nl

Bedrijfuit.nl is een merknaam van Verschoor reizen. Hierna spreken wij over Verschoor reizen.

Alle rechten voorbehouden. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Verschoor reizen is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en/of programmatuur die verstrekt worden via deze website op enigerlei wijze te verspreiden.

Verschoor reizen besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Verschoor reizen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.